Simic Logo

P O L I T I K A O K V A L I T E T E

Polazeći od opredjeljenja da je kvaliteta strateški zadatak i odgovornost, strateški cilj tvrtke
ŠIMIĆ & CO d.o.o. je zadovoljiti zahtjeve kupca u namjeri ostvarenja položaja prepoznatljive tvrtke u Hrvatskoj.
Svaka usluga mora biti preporuka za slijedeći posao. Primjenom metoda mjerenja i analiziranja
ispunjenja zadovoljstva ŠIMIĆ & CO d.o.o. prati djelovanje Sustava upravljanja kvalitetom sa svrhom
trajnog poboljšanja poslovanja temeljenog na procesnom pristupu upravljanja prema normi
ISO 9001:2015
Upravljanje kvalitetom je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u poduzeću.
Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog
primjereno njegovoj funkciji i poslu. U tu svrhu tvrtka stalno potiče timski rad, kreativnost, inicijativu i
odgovornost svih zaposlenih te osigurava sredstva za njihovo stalno obrazovanje.
Uprava temeljem politike kvalitete jednom godišnje donosi ciljeve kvalitete i nadzire njihovo provođenje.
U svim procesima u poduzeću razvijaju se postupci preventive i stalnog unapređenja kvalitete
poslovanja.

Obaveza cijelog poslovodstva je upoznati sve zaposlene u poduzeću s politikom i ciljevima sustava
upravljanja kvalitetom, a obaveza svih zaposlenih je da svojim djelovanjem trajno pridonose unapređenju i
poboljšanju kvalitete.
Svi radnici tvrtke dužni su dosljedno implementirati propisane i prihvaćene procese.
Procese za planiranje i razmatranje rizika i prilika, procese podrške, uključujući resurse, ljude i informacije,
operativne procese povezane s kupcima, proizvodima i uslugama, procese za vrednovanje performansi i
procese za poboljšanje.

Krapina, 1.08.2016.

Direktor
Neven Šimić ak.slikar grafičar
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok