Simic Logo

P O L I T I K A O K V A L I T E T E

Polazeći od opredjeljenja da je kvaliteta strateški zadatak i odgovornost, strateški cilj tvrtke
ŠIMIĆ & CO d.o.o. je zadovoljiti zahtjeve kupca u namjeri ostvarenja položaja prepoznatljive tvrtke u Hrvatskoj.
Svaka usluga mora biti preporuka za slijedeći posao. Primjenom metoda mjerenja i analiziranja
ispunjenja zadovoljstva ŠIMIĆ & CO d.o.o. prati djelovanje Sustava upravljanja kvalitetom sa svrhom
trajnog poboljšanja poslovanja temeljenog na procesnom pristupu upravljanja prema normi
ISO 9001:2015
Upravljanje kvalitetom je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u poduzeću.
Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog
primjereno njegovoj funkciji i poslu. U tu svrhu tvrtka stalno potiče timski rad, kreativnost, inicijativu i
odgovornost svih zaposlenih te osigurava sredstva za njihovo stalno obrazovanje.
Uprava temeljem politike kvalitete jednom godišnje donosi ciljeve kvalitete i nadzire njihovo provođenje.
U svim procesima u poduzeću razvijaju se postupci preventive i stalnog unapređenja kvalitete
poslovanja.

Obaveza cijelog poslovodstva je upoznati sve zaposlene u poduzeću s politikom i ciljevima sustava
upravljanja kvalitetom, a obaveza svih zaposlenih je da svojim djelovanjem trajno pridonose unapređenju i
poboljšanju kvalitete.
Svi radnici tvrtke dužni su dosljedno implementirati propisane i prihvaćene procese.
Procese za planiranje i razmatranje rizika i prilika, procese podrške, uključujući resurse, ljude i informacije,
operativne procese povezane s kupcima, proizvodima i uslugama, procese za vrednovanje performansi i
procese za poboljšanje.

Krapina, 1.08.2016.

Direktor
Neven Šimić ak.slikar grafičar